dr hook

De mens is complex, maar toch best wel flexibel en weerbaar. Voor All-Brain  zijn deze delen van belang:

  • Bewustzijn (denken)
  • Gevoelens (emoties)
  • Lichaam
  • Intuïtie
  • Aura (de eigen ruimte)
  • Instinct.

Flexibiliteit en weerbaarheid zijn afhankelijk van de samenhang van deze onderdelen. Bij sterke emoties kan het denken de emoties compenseren. Vertelt intuïtie dat er iets gaande is, dan kan het lichaam reageren (vecht, vlucht, bevries-reactie). Wordt de belasting op een onderdeel te groot, dan moet een andere deel dit dus opvangen. Maar wanneer meerdere delen overbelast worden, dan wordt het lastig en begint ‘de wagen te kraken’. Overbelasting ervaart de ene mens meer fysiek, de andere meer emotioneel of in het denken. Vaak is het een combinatie van de onderdelen, waarbij 1 of 2 delen het meest op de voorgrond zijn. Het oplossen van de overbelasting moet eigenlijk op alle delen gericht worden die overbelast zijn. Dat betekent maatwerk. De ene mens is tenslotte de andere niet!

All-brain-therapie is gericht op het herstellen van alle delen die overbelast zijn, waardoor de samenhang, verbinding, flexibiliteit en weerbaarheid weer hersteld wordt. Maatwerk per persoon en situatie. 

Om tot maatwerk te komen wordt een set methoden en focuspunten gebruikt. Hierbij wordt gekeken naar de boven genoemde delen van de mens en de overbelasting daarvan. Bij herstel spelen de zelfstandig werkende ‘breinen’ (delen) een grote rol. Niet alleen het denkende brein, maar ook het zogenaamde second-brain in de buik en het zelfstandig werkende hart. Daarom heet het All-Brain-therapie.

Hoe dat werkt:

In de intake is een inventarisatie van wat als negatief ervaren wordt in gedrag, emoties, denken en/of fysiek.  Dan worden negatieve aspecten omgevormd tot een positieve doel (of doelen). Wat moet er bereikt worden?

In de daarop volgende sessies worden de vastzittende emoties weggehaald, waardoor de balans in de afzonderlijke delen zich hersteld. Dit betekent dat de belasting van het gehele systeem daalt en nieuwe positieve verbindingen gemaakt kunnen worden.

Waarom zou u deze therapie doen?

Het bewuste brein (het denken) heeft voor de onbalans meestal wel een oplossing voor gezocht en allerlei oorzaken gevonden en/of aangewezen. En hoewel het brein besloten heeft om ‘het voortaan anders te doen’, lijkt het totale systeem dit maar niet uit te kunnen voeren. Het bewuste brein voert redenen hiervoor aan: het kan steeds dezelfde reden zijn, of juist wisselend. Het ligt aan u, aan anderen, de omstandigheden, of….. Maar u wilt dit veranderen!

All-Brain-therapie geeft u de kans om die onbegrepen dingen die u zo graag anders wilt te veranderen, zonder dat u het inzicht nodig heeft waarom u het (tot nu toe) niet kan veranderen. Daarvoor wordt de overbelasting terug gebracht, waardoor het denkende brein weer gebruikt kan worden voor het hier en nu, in plaats van het managen van de overbelaste delen.

Hoeveel sessies hebt u nodig?

Bij kinderen is een intake met de volwassene en/of het kind nodig, afhankelijk van het probleem en de leeftijd. Dan is 1 sessie meestal voldoende om het probleem op te lossen. De duur van de sessie wordt aangepast aan de leeftijd van het kind.

Bij volwassenen kan met losse sessies gewerkt worden of systeemtherapie van 1 intake en 8 sessies. Dit is afhankelijk van wat u wenst en wat uw doelstelling is.

2020-10-15T14:28:17+00:00