dr hook

Een mens is een complex geheel van bewustzijn (denken), gevoelens, lichaam, intuïtie, aura (de eigen ruimte), instinct enzovoort. Alle delen werken met elkaar samen, sommige delen werken (deels)autonoom, zoals het hart en het Second Brain. Hoe de delen samenwerken is weer afhankelijk van veel factoren: erfelijke eigenschappen, opvoeding, gebeurtenissen enz.

Wanneer er een verstoring optreedt in de samenwerkende delen ontstaan problemen, zoals een burn-out. Soms ontstaan problemen geleidelijk, een soort stapeling. Soms ontstaan ze abrupt, vaak door een gebeurtenis. Meestal is er dan toch in het verleden al een aanleiding geweest waardoor de abrupte problemen versterkt worden. Wat weer verklaart waarom de een wel met een gebeurtenis om kan gaan en de ander niet.

All brain-therapie is gericht op het herstellen van onderdelen van het menselijk wezen en het herstellen van de verbindingen.

Dat gebeurt met behulp van meerdere zelfstandig werkende ‘breinen’ (delen). Niet alleen het denkende brein, maar ook het zogenaamde second-brain in de buik en het hart.

Hoe dat werkt:

Het oplossen van de problemen gebeurt door in kaart te brengen wat NU als problematisch ervaren wordt, de mentale, gedrags- of gevoelsproblemen.

Het bewuste brein (het denken) heeft hier meestal wel een oplossing voor gezocht, maar het systeem lijkt dit niet uit te kunnen voeren. Ook adviezen van anderen kun je wel begrijpen, maar niet uitvoeren.  Het gedrag of het probleem blijft. De ten grondslag liggende emoties moeten daarvoor opgelost worden en dat gaat niet met denken. Bijvoorbeeld: Bedenken dat je niet meer op een persoon verliefd bent, dat gaat niet.

Met all-brain-therapie worden de gevolgen in het NU in kaart gebracht en de onderliggende gevoelens opgelost met behulp van de autonome lichamelijke systemen in een lichte trance.  Deze trance is vergelijkbaar met ingespannen naar een spannende film kijken.   Het is niet nodig het verleden door te spitten en te herhalen. Dat mag wel. Vaak komen de bijbehorende associaties automatisch daarbij op. Dit levert dan weer inzicht op, waardoor het herstel bespoedigd wordt en nieuw gedrag ontwikkeld kan worden.

Bij volwassenen is het meestal raadzaam systeemtherapie te doen van 9 sessies.  Bij kinderen (tot 12 jaar) kan volstaan worden met een intake (door de ouders), gevolgd door 1 sessie van kind met ouders.  Jong volwassenen tussen 12 en 16 kunnen onder voorwaarden zelfstandig behandeld worden.

2020-05-25T09:00:54+00:00